Grote Kerkstraat Edam Pastorie

Project Details:

Projectbeschrijving:

Deze voormalige bagijnenhuisjes uit 1602 die jarenlang in gebruik zijn geweest als kosterswoning annex hulpkerk, zijn rond de jaren ’60 gerestaureerd door architect Canneman van de Rijksdienst samen met de restauratie van de Grote Kerk. Na 50 jaar was een ingrijpende restauratie onontkoombaar. De manier waarop we deze restauratie hebben begeleid voor de Protestante Kerkgemeente heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontvangst van de oeuvreprijs Het Gele Steentje in 2013 uit handen van de vereniging Oud Edam. Voor ons is het slagen van dit project een kroon op ons werk.